Uudised

Vilistlane Deisy Nursi pälvis Türi valla hõbedase aumärgi 13. oktoober TÜG


Deisy Nursi lõpetas 2021. aasta kevadel Türi Ühisgümnaasiumi. Kolme gümnaasiumis õpitud aasta jooksul suutis Deisy meie ühiste väärtuste väärika kandjana jätta väga olulise jälje Türi Ühisgümnaasiumi ajalukku ning õpetajate ja koolikaaslaste südametesse.

Kooli lõpetamisel tunnustati teda kooli tänukirjaga aktiivse kooliellu panustamise ja heade tulemuste eest õppetöös ning ainekiituskirjaga eesti keeles, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses.

Deisy on visa ja püüdlik neiu, kes on oma eesmärkide nimel valmis pingutama ja panustama. Tema poole võib alati abipalvega pöörduda ja Deisyle saab alati loota. Tundub, et tema ööpäevas on tunduvalt rohkem tunde kui teistel.

Deisy kaitses väärikalt oma kooli au eesti keele, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadidel; maakonna õigekeelsuskonkursil saavutas ta 1. koha.

Ta oli üks kooli ajalehe „Mis ütled?“ loojatest ja toimetajatest. Tema ladusaid ja mõnusalt kirjutatud jutte oli lust lugeda nii koolilehest kui ka meie kirjandusblogist „Oskar“.

11. klassis tunnistati Deisy kooli kõnevõistluse võitjaks ja talle omistati tiitel „kooli kuldsuu 2020“.

Vabariiklikul Riigikohtu XVI kaasuskonkursile laekus kokku 109 tööd, auhinnatud said vaid kolm parimat ja meie Deisy oli gümnaasiumi arvestuses parimatest parim. Nii tsiviilõiguse kui ka haldusõiguse kaasused olid seotud olukordadega koroonaviiruse tingimustes. Deisy valis kaasuse haldusõiguse valdkonnast teemal „Nakkav pidu” ja panustas oma töö täiuseni lihvimisele palju aega ja mõttetööd. Zürii kiitis eriti tema töö selgust ja loogikat.

11. klassis kirjutatud põhjalikus uurimistöös käsitles Deisy sotsiaalreklaami: teksti ja pildi koosmõju reklaami tajumisel. 12. klassi sügisel kutsuti ta esinema Euroopa keelte päevale pühendatud üliõpilaskonverentsile Tartu ülikooli. Esinejate seas oli veel vaid üks gümnasist, teised tutvustasid oma bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid. Deisy esitles oma töö tulemusi ning teenis sellega ära auditooriumi innustunud aplausi ja huvitavad küsimused.

Deisy on Kodutütade Järva ringkonna aktiivne liige. Vabatahtlikuna on ta aidanud korraldada Paide arvamusfestivali, andnud oma panuse võõrkeelsete inimeste paremaks kohanemiseks Eestis, olnud abiksTüri Kultuurikeskuses ja mis eriti oluline, Deisy kuulub nende aktiivsete noorte hulka, kes veavad Eestis kliimamuutuste vastast võitlust.

Aumärk anti üle 22. oktoobril valla sünnipäeva kontsert-aktusel.

Palju õnne!

Deisy Nursi lõpetas 2021. aasta kevadel Türi Ühisgümnaasiumi. Kolme gümnaasiumis õpitud aasta jooksul suutis Deisy meie ühiste väärtuste väärika kandjana jätta väga olulise jälje Türi Ühisgümnaasiumi ajalukku ning õpetajate ja koolikaaslaste südametesse.

Kooli lõpetamisel tunnustati teda kooli tänukirjaga aktiivse kooliellu panustamise ja heade tulemuste eest õppetöös ning ainekiituskirjaga eesti keeles, kirjanduses ja ühiskonnaõpetuses.

Deisy on visa ja püüdlik neiu, kes on oma eesmärkide nimel valmis pingutama ja panustama. Tema poole võib alati abipalvega pöörduda ja Deisyle saab alati loota. Tundub, et tema ööpäevas on tunduvalt rohkem tunde kui teistel.

Deisy kaitses väärikalt oma kooli au eesti keele, geograafia ja ühiskonnaõpetuse olümpiaadidel; maakonna õigekeelsuskonkursil saavutas ta 1. koha.

Ta oli üks kooli ajalehe „Mis ütled?“ loojatest ja toimetajatest. Tema ladusaid ja mõnusalt kirjutatud jutte oli lust lugeda nii koolilehest kui ka meie kirjandusblogist „Oskar“.

11. klassis tunnistati Deisy kooli kõnevõistluse võitjaks ja talle omistati tiitel „kooli kuldsuu 2020“.

Vabariiklikul Riigikohtu XVI kaasuskonkursile laekus kokku 109 tööd, auhinnatud said vaid kolm parimat ja meie Deisy oli gümnaasiumi arvestuses parimatest parim. Nii tsiviilõiguse kui ka haldusõiguse kaasused olid seotud olukordadega koroonaviiruse tingimustes. Deisy valis kaasuse haldusõiguse valdkonnast teemal „Nakkav pidu” ja panustas oma töö täiuseni lihvimisele palju aega ja mõttetööd. Zürii kiitis eriti tema töö selgust ja loogikat.

11. klassis kirjutatud põhjalikus uurimistöös käsitles Deisy sotsiaalreklaami: teksti ja pildi koosmõju reklaami tajumisel. 12. klassi sügisel kutsuti ta esinema Euroopa keelte päevale pühendatud üliõpilaskonverentsile Tartu ülikooli. Esinejate seas oli veel vaid üks gümnasist, teised tutvustasid oma bakalaureuse- magistri- ja doktoritöid. Deisy esitles oma töö tulemusi ning teenis sellega ära auditooriumi innustunud aplausi ja huvitavad küsimused.

Deisy on Kodutütade Järva ringkonna aktiivne liige. Vabatahtlikuna on ta aidanud korraldada Paide arvamusfestivali, andnud oma panuse võõrkeelsete inimeste paremaks kohanemiseks Eestis, olnud abiksTüri Kultuurikeskuses ja mis eriti oluline, Deisy kuulub nende aktiivsete noorte hulka, kes veavad Eestis kliimamuutuste vastast võitlust.

Aumärk anti üle 22. oktoobril valla sünnipäeva kontsert-aktusel.

Palju õnne!