Õppetöö

Õpilase meelespeaTüri Ühisgümnaasiumi õpilane:

• esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
• suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
• on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
• ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
• kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid (nutiseadmeid vaid õpetaja korraldusel) ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
• peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
• märkab, kuulab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
• on salliv, hoiab kokku ja aitab kaasõpilasi;
• teeb koostööd ja osaleb aktiivselt koolielus;
• riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
• suhtub heaperemehelikult kooli varasse;
• käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;
• hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast;
• järgib ohutusnõudeid.

Türi Ühisgümnaasiumi õpilane:

• esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
• suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
• on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
• ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
• kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid (nutiseadmeid vaid õpetaja korraldusel) ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
• peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
• märkab, kuulab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
• on salliv, hoiab kokku ja aitab kaasõpilasi;
• teeb koostööd ja osaleb aktiivselt koolielus;
• riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
• suhtub heaperemehelikult kooli varasse;
• käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;
• hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast;
• järgib ohutusnõudeid.