Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava10. maiks ootame meie koolipere uuteks liikmeteks kandideerijatelt:

  • 9. klassi hinnetelehte (väljavõte e-koolist või Stuudiumist)  kool@tyriyg.tyri.ee
  • küsimustiku täitmist  

Otsus vastuvõtmise kohta tehakse 9. klassi hinnete ja põhjalikult vastatud küsimustiku alusel. Täiendavate küsimuste tekkimisel võetakse kandidaadiga ühendust.

Teade kooli vastuvõtmise ja dokumentide esitamise kohta saadetakse hiljemalt 20. maiks kandidaadi e-posti aadressile.

 

Täpsem informatsioon e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

 

10. maiks ootame meie koolipere uuteks liikmeteks kandideerijatelt:

  • 9. klassi hinnetelehte (väljavõte e-koolist või Stuudiumist)  kool@tyriyg.tyri.ee
  • küsimustiku täitmist  

Otsus vastuvõtmise kohta tehakse 9. klassi hinnete ja põhjalikult vastatud küsimustiku alusel. Täiendavate küsimuste tekkimisel võetakse kandidaadiga ühendust.

Teade kooli vastuvõtmise ja dokumentide esitamise kohta saadetakse hiljemalt 20. maiks kandidaadi e-posti aadressile.

 

Täpsem informatsioon e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee