Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9. klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  10. klassi kunsti-, rakendus- ja loodus-reaalsuunda toimuvad  kevadvaheajal:

  • 23. aprillil kell 10.00 – 13.00 vestlused neljadele - viitele õppivate noortega;
  • 21. ja 22. aprillil ajavahemikus 10.00-13.00  sisseastumistestid ja vestlused. Kandidaadid sooritavad matemaatika, eesti keele ja valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene) testi. Testi tegemiseks kuluv aeg on keskmiselt 1,5 tundi.

Kaasa palume võtta kirjutusvahend ja 9. klassi klassitunnistus (selle koopia või väljatrükk e-koolist).

Katsetele ja vestlusele palume registreerida SIIN

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

10.klassi loodus-reaal, kunsti- või rakendussuunda astumiseks tuleb kandideerijatel edukalt  läbida vastuvõtukatsed:

  • sooritada  põhiainete testid matemaatikas, eesti keeles ja valitud võõrkeeles (inglise, saksa või vene keeles)
  • osaleda vestlusel kooli juhtkonnaga

Kandideerijate paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse  vastuvõtukatsete tulemusi ja 9. klassi tunnistuse keskmist hinnet.

„4-5“ õppijad ei pea sooritama põhiainete testi, nendega toimub ainult vestlus.

SISSEASTUMISKATSED  10. klassi kunsti-, rakendus- ja loodus-reaalsuunda toimuvad  kevadvaheajal:

  • 23. aprillil kell 10.00 – 13.00 vestlused neljadele - viitele õppivate noortega;
  • 21. ja 22. aprillil ajavahemikus 10.00-13.00  sisseastumistestid ja vestlused. Kandidaadid sooritavad matemaatika, eesti keele ja valitud võõrkeele (inglise, saksa või vene) testi. Testi tegemiseks kuluv aeg on keskmiselt 1,5 tundi.

Kaasa palume võtta kirjutusvahend ja 9. klassi klassitunnistus (selle koopia või väljatrükk e-koolist).

Katsetele ja vestlusele palume registreerida SIIN

11. ja 12.klassi võetakse vastu vähemalt rahuldavate kursusehinnetega õpilased. Otsus vastuvõtmise kohta tehakse pärast vestlust juhtkonnaga.

Türi Ühisgümnaasium pakub ka võimalust omandada gümnaasiumiharidus mittestatsionaarses õppevormis (10.-12.klass) või eksternõppes.

Küsimuste tekkimisel võta ühendust kooliga telefonidel 384 8565 (direktor);  384 8567 (õppealajuhataja) või e-posti aadressil maili.roosme@tyriyg.tyri.ee