Vastuvõtt

Vastuvõtu ajakava


17.02 – TÜGi ringsõit koolide juurde.

7.03 – „Üks päev TÜGis“ infopäev üheksandikele. Registreerimine oma kooli/klassijuhataja kaudu 23.veebruariks.

14.03 – 9. klasside lapsevanemate infoõhtu kell 18.00 TÜGis.

14.-28.03 – Ühiskatsetele registreerumine. Täpsem info oma põhikoolist.

27.03. – TÜGi kandideerimiseks registreerimise ja hinnetelehtede saatmise viimane tähtaeg. Ootame väljavõtet 9. klassi hinnetelehest, kus on näha kõik jooksvad hinded koos sõnaliste märgetega aadressile kool@tyriyg.tyri.ee.

3.04 – Algab vestlustele registreerimine kooli poolt saadetud lingil õpilase isiklikule meiliaadressile.

21.04 – Toimuvad gümnaasiumide sisseastumise ühiskatsed. Info oma põhikoolist.

25.-28.04 – Sisseastumisvestlused TÜGis.

15.05 – TÜG saadab kooli otsuse sisseastujale.

30.05 – Õpilane kinnitab õppima asumist.

 Küsimuste korral pöördu direktor Katrin Puuseppa (katrin.puusepp@tyriyg.tyri.ee) või õppealajuhataja Sirli Biene (sirli.biene@tyriyg.tyri.ee) poole.

17.02 – TÜGi ringsõit koolide juurde.

7.03 – „Üks päev TÜGis“ infopäev üheksandikele. Registreerimine oma kooli/klassijuhataja kaudu 23.veebruariks.

14.03 – 9. klasside lapsevanemate infoõhtu kell 18.00 TÜGis.

14.-28.03 – Ühiskatsetele registreerumine. Täpsem info oma põhikoolist.

27.03. – TÜGi kandideerimiseks registreerimise ja hinnetelehtede saatmise viimane tähtaeg. Ootame väljavõtet 9. klassi hinnetelehest, kus on näha kõik jooksvad hinded koos sõnaliste märgetega aadressile kool@tyriyg.tyri.ee.

3.04 – Algab vestlustele registreerimine kooli poolt saadetud lingil õpilase isiklikule meiliaadressile.

21.04 – Toimuvad gümnaasiumide sisseastumise ühiskatsed. Info oma põhikoolist.

25.-28.04 – Sisseastumisvestlused TÜGis.

15.05 – TÜG saadab kooli otsuse sisseastujale.

30.05 – Õpilane kinnitab õppima asumist.

 Küsimuste korral pöördu direktor Katrin Puuseppa (katrin.puusepp@tyriyg.tyri.ee) või õppealajuhataja Sirli Biene (sirli.biene@tyriyg.tyri.ee) poole.