Vastuvõtt

Mittestatsionaarne õpeTüri Ühisgümnaasiumi mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarses õppes on võimalik õpinguid alustada 10. klassis või jätkata poolelijäänud haridusteed 11. või 12. klassis.
Õppetöö toimub kahel päeval nädalas - esmaspäeval ja kolmapäeval. Tavapärasest õppest erineb mittestatsionaarne õpe paindlikuma õppekorralduse poolest, samuti on suurem rõhk iseseisval tööl. Samas on õpilased täieõiguslikud koolipere liikmed, neil on võimalus osaleda erinevates huviringides ning kooli ettevõtmistes.
Täpsem informatsioon e- posti aadressilt kool@tyriyg.tyri.ee

Õppetöö korraldus 2023/2024 õa:

18. september – 20. detsember (14 nädalat)

vaheaeg 21. detsember – 7. jaanuar

8. jaanuar – 21. aprill (15 nädalat)

vaheaeg 22. – 28. aprill

2. mai  – 12. juuni (6 nädalat)

Türi Ühisgümnaasiumi mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarses õppes on võimalik õpinguid alustada 10. klassis või jätkata poolelijäänud haridusteed 11. või 12. klassis.
Õppetöö toimub kahel päeval nädalas - esmaspäeval ja kolmapäeval. Tavapärasest õppest erineb mittestatsionaarne õpe paindlikuma õppekorralduse poolest, samuti on suurem rõhk iseseisval tööl. Samas on õpilased täieõiguslikud koolipere liikmed, neil on võimalus osaleda erinevates huviringides ning kooli ettevõtmistes.
Täpsem informatsioon e- posti aadressilt kool@tyriyg.tyri.ee

Õppetöö korraldus 2023/2024 õa:

18. september – 20. detsember (14 nädalat)

vaheaeg 21. detsember – 7. jaanuar

8. jaanuar – 21. aprill (15 nädalat)

vaheaeg 22. – 28. aprill

2. mai  – 12. juuni (6 nädalat)