Vastuvõtt

Mittestatsionaarne õpeTüri Ühisgümnaasiumi mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarses õppes on võimalik õpinguid alustada 10. klassis või jätkata poolelijäänud haridusteed 11. või 12. klassis.
Õppetöö toimub kahel päeval nädalas - esmaspäeval ja kolmapäeval. Tavapärasest õppest erineb mittestatsionaarne õpe paindlikuma õppekorralduse poolest, samuti on suurem rõhk iseseisval tööl. Samas on õpilased täieõiguslikud koolipere liikmed, neil on võimalus osaleda erinevates huviringides ning kooli ettevõtmistes.
Täpsem informatsioon e- posti aadressilt maili.roosme@tyriyg.tyri.ee või telefonil 384 8567.

Õppetöö korraldus 2020/2021 õa:

I poolaasta

07. september – 22. detsember

vaheaeg  23. detsember – 10. jaanuar

11. jaanuar – 22. jaanuar ( 17 nädalat)

 

II poolaasta

25. jaanuar – 16. aprill

vaheaeg 19. – 25. aprill

26. aprill – 4. juuni ( 18 nädalat)

07. – 16. juuni õppevõlgade likvideerimine

Türi Ühisgümnaasiumi mittestatsionaarne õpe

Mittestatsionaarses õppes on võimalik õpinguid alustada 10. klassis või jätkata poolelijäänud haridusteed 11. või 12. klassis.
Õppetöö toimub kahel päeval nädalas - esmaspäeval ja kolmapäeval. Tavapärasest õppest erineb mittestatsionaarne õpe paindlikuma õppekorralduse poolest, samuti on suurem rõhk iseseisval tööl. Samas on õpilased täieõiguslikud koolipere liikmed, neil on võimalus osaleda erinevates huviringides ning kooli ettevõtmistes.
Täpsem informatsioon e- posti aadressilt maili.roosme@tyriyg.tyri.ee või telefonil 384 8567.

Õppetöö korraldus 2020/2021 õa:

I poolaasta

07. september – 22. detsember

vaheaeg  23. detsember – 10. jaanuar

11. jaanuar – 22. jaanuar ( 17 nädalat)

 

II poolaasta

25. jaanuar – 16. aprill

vaheaeg 19. – 25. aprill

26. aprill – 4. juuni ( 18 nädalat)

07. – 16. juuni õppevõlgade likvideerimine