Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu  2020/2021. õppeaasta tööplaan

25. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

10. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

18. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2020/21 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2021/22,  üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu  2020/2021. õppeaasta tööplaan

25. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

10. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

18. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2020/21 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2021/22,  üldtööplaani kinnitamine