Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu  2022/2023. õppeaasta tööplaan

23. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

9. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

16. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2022/23 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2023/24,  üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu  2022/2023. õppeaasta tööplaan

23. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

9. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

16. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2022/23 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2023/24,  üldtööplaani kinnitamine