Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu  2019/2020. õppeaasta tööplaan

27. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

23. aprill- õppeedukuse analüüs, arengukava arutelu

8. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

19. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2019/20 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2020/21,  üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu  2019/2020. õppeaasta tööplaan

27. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

23. aprill- õppeedukuse analüüs, arengukava arutelu

8. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

19. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

31. august- õppeaasta lõpetamine, 2019/20 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2020/21,  üldtööplaani kinnitamine