Meie koolist

Väärtused


TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt;

HARMOONIA –  leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

MISSIOON Türi Ühisgümnaasium annab gümnaasiumiõpilasele ja kogukonna liikmele võimaluse end arendada, harida ja teostada erinevates õppevormides ja õppijaid toetavaid õppemeetodeid kasutades.

VISIOON Türi Ühisgümnaasium on omanäoline, kaasaegne ja uuenduslik hariduskeskus.

TAHE ÕPPIDA JA ARENEDA – oleme pühendunud, motiveeritud ja kohusetundlikud ning kasutame oma võimeid eesmärgipäraselt;

HARMOONIA –  leiame tasakaalu oma võimete, teadmiste, oskuste ja huvide vahel ning oskame väärtustada ennast ja teisi;

KOOSTÖÖ – väärtustame koostööd õpilaste, õpetajate, lastevanemate ja kogukonna vahel;

HOOLIVUS – oleme sõbralik ja toetav koolipere, märkame ja tunnustame igaühe edusamme ning toetame abivajajaid.

MISSIOON Türi Ühisgümnaasium annab gümnaasiumiõpilasele ja kogukonna liikmele võimaluse end arendada, harida ja teostada erinevates õppevormides ja õppijaid toetavaid õppemeetodeid kasutades.

VISIOON Türi Ühisgümnaasium on omanäoline, kaasaegne ja uuenduslik hariduskeskus.