Vastuvõtt

Vajalikud dokumendidDOKUMENTE võtame vastu 25.06-2.07 ja 10.08-19.08 kell 10.00-14.00 kooli kantseleis II korrusel.
Palun tutvu eelnevalt kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga (Sisseastujale. Valikkursused), et sul oleks dokumente esitades kergem oma valikuid teha!

Palume kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument;
 • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
 • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
 • lapsevanema dokument (või selle koopia);
 • tervisekaardi ametlikult kinnitatud koopia;
 • üks foto.

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis

Lapsevanema avaldus Word dokumendina

DOKUMENTE võtame vastu 25.06-2.07 ja 10.08-19.08 kell 10.00-14.00 kooli kantseleis II korrusel.
Palun tutvu eelnevalt kooli kodulehel oleva valikkursuste nimekirjaga (Sisseastujale. Valikkursused), et sul oleks dokumente esitades kergem oma valikuid teha!

Palume kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument;
 • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;
 • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);
 • lapsevanema dokument (või selle koopia);
 • tervisekaardi ametlikult kinnitatud koopia;
 • üks foto.

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis