Meie koolist

OlümpiaadidTüri Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2021/22. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 69% kõikide Järvamaal toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 15, 2. kohti üksteist ja 3. kohti kümme. Meie õpilased paistsid eriti silma reaalainete, geograafia, ajaloo, emakeele, eesti kirjanduse, võõrkeelte ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 12 õpilast: geograafias, saksa keeles, 3 õpilast ajaloos, 2 õpilast majanduses, 3 õpilast eesti kirjanduses ja 2 õpilast vene keeles.

Maakondlike aineolümpiaadide esikolmikusse ja vabariiklike olümpiaadide viie parima hulka jõudsid 2021/2022. õppeaastal:

 • Kai-Melli Kapten – matemaatikas, saksa keeles, emakeeles, geograafias, ajaloos ja majanduses; Vabariiklikes voorudes saavutas ta kaks esikohta (eesti kirjanduses ja majanduses) ja 4. koha ajaloos;
 • Mia Maria Männi – emakeeles, saksa keeles, inglise keeles, matemaatikas, geograafias, ajaloos ja bioloogias; eesti kirjanduse vabariiklikul olümpiaadil saavutas Mia-Maria 1. koha;
 • Lisette Haug – keemias, bioloogias ja inglise keeles;
 • Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;
 • Marianne Riško – vene keele olümpiaadi vabariiklikus voorus 4. koht;
 • Meliina Moppel – eesti kirjanduse vabariiklikul olümpiaadil 1. koht;
 • Reio Treve – ajaloos;
 • Marcus Beet – matemaatikas ja füüsikas;
 • Elerin Kinsiver – keemias, füüsikas ja bioloogias;
 • Ringo-Lehari Purge – füüsikas;
 • Andreas Nurmsalu – füüsikas;
 • Markus Tammoja – geograafias;
 • Asko Olonen – inglise keeles;
 • Kevin Wirth – ajaloos ja keemias;
 • Markus Salum – keemias;
 • Kirke Perillus – majanduses;
 • Kristofer Kirotar – ajaloos;
 • Kertu Ševerev – keemias ja matemaatikas;
 • Iti-Kärt Nursi – ajaloos;
 • Karl-Erik Matzstein – bioloogias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel ja kirjandus); Erika Jeret (inglise keel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu).

Türi Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2021/22. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 69% kõikide Järvamaal toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 15, 2. kohti üksteist ja 3. kohti kümme. Meie õpilased paistsid eriti silma reaalainete, geograafia, ajaloo, emakeele, eesti kirjanduse, võõrkeelte ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 12 õpilast: geograafias, saksa keeles, 3 õpilast ajaloos, 2 õpilast majanduses, 3 õpilast eesti kirjanduses ja 2 õpilast vene keeles.

Maakondlike aineolümpiaadide esikolmikusse ja vabariiklike olümpiaadide viie parima hulka jõudsid 2021/2022. õppeaastal:

 • Kai-Melli Kapten – matemaatikas, saksa keeles, emakeeles, geograafias, ajaloos ja majanduses; Vabariiklikes voorudes saavutas ta kaks esikohta (eesti kirjanduses ja majanduses) ja 4. koha ajaloos;
 • Mia Maria Männi – emakeeles, saksa keeles, inglise keeles, matemaatikas, geograafias, ajaloos ja bioloogias; eesti kirjanduse vabariiklikul olümpiaadil saavutas Mia-Maria 1. koha;
 • Lisette Haug – keemias, bioloogias ja inglise keeles;
 • Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;
 • Marianne Riško – vene keele olümpiaadi vabariiklikus voorus 4. koht;
 • Meliina Moppel – eesti kirjanduse vabariiklikul olümpiaadil 1. koht;
 • Reio Treve – ajaloos;
 • Marcus Beet – matemaatikas ja füüsikas;
 • Elerin Kinsiver – keemias, füüsikas ja bioloogias;
 • Ringo-Lehari Purge – füüsikas;
 • Andreas Nurmsalu – füüsikas;
 • Markus Tammoja – geograafias;
 • Asko Olonen – inglise keeles;
 • Kevin Wirth – ajaloos ja keemias;
 • Markus Salum – keemias;
 • Kirke Perillus – majanduses;
 • Kristofer Kirotar – ajaloos;
 • Kertu Ševerev – keemias ja matemaatikas;
 • Iti-Kärt Nursi – ajaloos;
 • Karl-Erik Matzstein – bioloogias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel ja kirjandus); Erika Jeret (inglise keel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu).