Meie koolist

OlümpiaadidTüri Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2018/19. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 62% kõikide toimunud aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 12, 2.kohti 15 ja 3.kohti 6. Eriliselt paistsid meie õpilased silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, inglise ja vene keele ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 6 õpilast: ühiskonnaõpetuses, füüsikas, majandusõpetuses ( 2 õpilast) ja vene keeles ( 2 õpilast).

Esikolmikusse jõudsid 2018/2019.õppeaastal:

Kai-Melli Kapten – füüsikas, keemias, matemaatikas, majandusõpetuses, geograafias, eesti keeles, bioloogias ja ühiskonnaõpetuses;

Villu Sisask – füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas;

Daily Raudsepp – keemias, bioloogias, füüsikas, vene keeles ja matemaatikas;

Rauno Pahapill – matemaatikas ja geograafias;

Liisa Mikola – füüsikas ja inglise keeles;

Arne Reinberg – keemias ja bioloogias;

Kaido Kivi – ühiskonnaõpetuses;

Elisabeth Gudova – vene keeles ja õigekeelsuskonkursil;

Marlen Serbin – vene keeles ja majandusõpetuses;

Elis Valter – õigekeelsuskonkursil;

Deisy Nursi – õigekeelsuskonkursil;

Georg Paal – saksa keeles;

Kaile Eiert – ühiskonnaõpetuses;

Andra Talvend – keemias;

Maris Rodendau – majandusõpetuses;

Marita-Karmen Tamme – matemaatikas;

Kert Järva – matemaatikas;

Marleen Anderson – inglise keeles;

Mari-Liis Tigavas – eesti keeles ja õigekeelsuskonkursil;

Stenver Lipand – bioloogias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren ( geograafia), Averonika Beekmann ( eesti keel), Triin Toome-Hosman (eesti keel), Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ühiskonnaõpetus ja majandusõpetus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).

 

 

Türi Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2018/19. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 62% kõikide toimunud aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 12, 2.kohti 15 ja 3.kohti 6. Eriliselt paistsid meie õpilased silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, inglise ja vene keele ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 6 õpilast: ühiskonnaõpetuses, füüsikas, majandusõpetuses ( 2 õpilast) ja vene keeles ( 2 õpilast).

Esikolmikusse jõudsid 2018/2019.õppeaastal:

Kai-Melli Kapten – füüsikas, keemias, matemaatikas, majandusõpetuses, geograafias, eesti keeles, bioloogias ja ühiskonnaõpetuses;

Villu Sisask – füüsikas, keemias, bioloogias ja matemaatikas;

Daily Raudsepp – keemias, bioloogias, füüsikas, vene keeles ja matemaatikas;

Rauno Pahapill – matemaatikas ja geograafias;

Liisa Mikola – füüsikas ja inglise keeles;

Arne Reinberg – keemias ja bioloogias;

Kaido Kivi – ühiskonnaõpetuses;

Elisabeth Gudova – vene keeles ja õigekeelsuskonkursil;

Marlen Serbin – vene keeles ja majandusõpetuses;

Elis Valter – õigekeelsuskonkursil;

Deisy Nursi – õigekeelsuskonkursil;

Georg Paal – saksa keeles;

Kaile Eiert – ühiskonnaõpetuses;

Andra Talvend – keemias;

Maris Rodendau – majandusõpetuses;

Marita-Karmen Tamme – matemaatikas;

Kert Järva – matemaatikas;

Marleen Anderson – inglise keeles;

Mari-Liis Tigavas – eesti keeles ja õigekeelsuskonkursil;

Stenver Lipand – bioloogias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren ( geograafia), Averonika Beekmann ( eesti keel), Triin Toome-Hosman (eesti keel), Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ühiskonnaõpetus ja majandusõpetus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).