Meie koolist

OlümpiaadidTüri Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2020/21. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 74% kõikide Järvamaal toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 13, 2. kohti seitse ja 3. kohti kuus. Meie õpilased paistsid silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, eesti keele, võõrkeelte ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 9 õpilast: bioloogias, geograafias, füüsikas, inglise keeles, saksa keeles, ühiskonnaõpetuses, majanduses ja vene keeles (2 õpilast).

Maakondlike aineolümpiaadide esikolmikusse jõudsid 2020/2021. õppeaastal:

Kai-Melli Kapten – matemaatikas, saksa keeles, eesti keeles, geograafias, ühiskonnaõpetuses ja majanduses; Majandusolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Kai-Melli 3. koha.

Mia Maria Männi – eesti keeles, saksa keeles, inglise keeles, matemaatikas, geograafias ja ühiskonnaõpetuses; Inglise keele vabariiklikus voorus saavutas Mia-Maria 5. koha.

Iti-Kärt Nursi – eesti keeles;

Laura Leppik – bioloogias;

Laura Kägu – vene keeles;

Liisa Allorg – vene keeles; Vabariiklikus voorus saavutas Liisa 4. koha.

Lisette Haug – vene keeles ja keemias;

Elerin Kinsiver – keemias;

Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;

Markus Salum – keemias ja füüsikas;

Marten Lifländer – matemaatikas;

Hannes Nordlund – inglise keeles;

Karl-Erik Matzstein – bioloogias;

Kirke Perillus – majanduses;

Reio Treve – geograafias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (eesti keel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ühiskonnaõpetus ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).

Türi Ühisgümnaasiumi õpilased on maakonnas silma paistnud eriti aktiivse ja väga eduka osalemisega aineolümpiaadidel. Rõõmustame alati  heade tulemuste üle, kuid peame olulisemaks olümpiaadil osalemise kogemust ja õpilaste valmisolekut end proovile panna. Seepärast tunnustame  me kõiki õpilasi, kes on oma kooli au eest väljas olnud.

2020/21. õppeaasta kinnitas meie õpilaste jätkuvat edukust, 74% kõikide Järvamaal toimunud gümnaasiumiastme aineolümpiaadide esikolmikukohtadest toodi Türile: esikohti 13, 2. kohti seitse ja 3. kohti kuus. Meie õpilased paistsid silma reaalainete, bioloogia, geograafia, ühiskonnaõpetuse, eesti keele, võõrkeelte ning majandusolümpiaadidel. Õiguse esindada Järvamaad vabariiklikes voorudes sai 9 õpilast: bioloogias, geograafias, füüsikas, inglise keeles, saksa keeles, ühiskonnaõpetuses, majanduses ja vene keeles (2 õpilast).

Maakondlike aineolümpiaadide esikolmikusse jõudsid 2020/2021. õppeaastal:

Kai-Melli Kapten – matemaatikas, saksa keeles, eesti keeles, geograafias, ühiskonnaõpetuses ja majanduses; Majandusolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutas Kai-Melli 3. koha.

Mia Maria Männi – eesti keeles, saksa keeles, inglise keeles, matemaatikas, geograafias ja ühiskonnaõpetuses; Inglise keele vabariiklikus voorus saavutas Mia-Maria 5. koha.

Iti-Kärt Nursi – eesti keeles;

Laura Leppik – bioloogias;

Laura Kägu – vene keeles;

Liisa Allorg – vene keeles; Vabariiklikus voorus saavutas Liisa 4. koha.

Lisette Haug – vene keeles ja keemias;

Elerin Kinsiver – keemias;

Kasper Koiduste – keemias ja füüsikas;

Markus Salum – keemias ja füüsikas;

Marten Lifländer – matemaatikas;

Hannes Nordlund – inglise keeles;

Karl-Erik Matzstein – bioloogias;

Kirke Perillus – majanduses;

Reio Treve – geograafias.

Õpilaste juhendajateks olid: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (eesti keel); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Elve Laasmaa (vene keel), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ühiskonnaõpetus ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ühiskonnaõpetus).