Новости

Kokkuvõte olümpiaadidel osavõtmistest 09. апреля TÜG


Meie koolis on kõige olulisem väärtus tahe õppida ja areneda. Me innustame noori ennast proovile panema, katsetama ning uusi kogemusi saama. Olümpiaadidel osalemine on meie õpilastele vabatahtlik. Käesoleval õppeaastal on toimunud kokku 13 piirkondlikku olümpiaadi ning meie õpilased on osalenud nendest kõikidel. Kooli on käinud esindamas 29 õpilast. Esikolmiku kohti toodi maakondlikelt olümpiaadidelt kokku 34: I kohta viisteist, II kohta üheksa ja III kohta kuus. Lisaks jäädi I-II kohta ning III-IV kohta jagama kahel korral.

Seda õppeaastat võib väga edukaks lugeda, sest viis õpilast on edasi kutsutud kuues erinevas õppeaines vabariiklikku vooru. Nendeks õpilasteks on Joosep Laagemann, Hubert Luste, Susanna Aleshina, Henri Perillus, Sergo Miljan. Nendeks õppeaineteks on ajalugu, füüsika, keemia, geograafia, vene keel ja majandus. Lisaks sai 3-liikmeline naiskond edasi vabariiklikku vooru eesti kirjanduses. Meeskonda kuulusid: Laura-Liisa Toodre, Heidi Krik ja Reelika Veberson. Eriti tubli on olnud 11.b klassi õpilane Joosep Laagemann, kes on kutsutud edasi vabariiklikku vooru kolmes erinevas õppeaines: füüsikas, keemias ning geograafias.

2023/2024. õppeaastal jõudsid maakondlikel aineolümpiaadidel esikolmikusse:

Joosep Laagemann – bioloogias (I koht), matemaatikas (I koht), füüsikas (I koht), keemias (I koht) ja geograafias (I koht)
Laura-Lisanna Nurmsalu – lingvistikas (I koht), bioloogias (I-II koht), ajaloos (II koht), füüsikas (III koht)
Hubert Luste – emakeeles (I koht), ajaloos (I koht), füüsikas (II koht), geograafias (III koht)
Kertu Ševerev – füüsikas (I koht), keemias (I koht), matemaatikas (II koht), bioloogias (III-IV koht)
Mariette Villems – bioloogias (II koht), emakeeles (II koht), saksa keeles (III koht)
Susanna Aleshina – vene keeles (I koht), ajaloos (I koht)
Miia Reet Raabe – saksa keeles (II koht), bioloogias (III koht)
Sandra Loo – bioloogias (I koht)
Hanna Katariina Miller – bioloogias (I-II koht)
Henry Nurmine – keemias (II koht)
Sandra Tänna – bioloogias (III-IV koht)
Heidi Krik – majanduses (II koht)
Emil Hans Tappendorff – saksa keeles (I koht)
Rauno Zõbin – ajaloos (III koht)
Henri Perillus – geograafias (II koht)
Sergo Miljan – majanduses (I koht)
Laura Õige – ajaloos (III koht)

Õpilaste juhendajateks on olnud: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel, kirjandus ja lingvistika); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu), Elve Laasmaa (vene keeles).

Suured kiidusõnad kõikidele tublidele õpilastele ning tänusõnad nende õpetajatele!

 

Meie koolis on kõige olulisem väärtus tahe õppida ja areneda. Me innustame noori ennast proovile panema, katsetama ning uusi kogemusi saama. Olümpiaadidel osalemine on meie õpilastele vabatahtlik. Käesoleval õppeaastal on toimunud kokku 13 piirkondlikku olümpiaadi ning meie õpilased on osalenud nendest kõikidel. Kooli on käinud esindamas 29 õpilast. Esikolmiku kohti toodi maakondlikelt olümpiaadidelt kokku 34: I kohta viisteist, II kohta üheksa ja III kohta kuus. Lisaks jäädi I-II kohta ning III-IV kohta jagama kahel korral.

Seda õppeaastat võib väga edukaks lugeda, sest viis õpilast on edasi kutsutud kuues erinevas õppeaines vabariiklikku vooru. Nendeks õpilasteks on Joosep Laagemann, Hubert Luste, Susanna Aleshina, Henri Perillus, Sergo Miljan. Nendeks õppeaineteks on ajalugu, füüsika, keemia, geograafia, vene keel ja majandus. Lisaks sai 3-liikmeline naiskond edasi vabariiklikku vooru eesti kirjanduses. Meeskonda kuulusid: Laura-Liisa Toodre, Heidi Krik ja Reelika Veberson. Eriti tubli on olnud 11.b klassi õpilane Joosep Laagemann, kes on kutsutud edasi vabariiklikku vooru kolmes erinevas õppeaines: füüsikas, keemias ning geograafias.

2023/2024. õppeaastal jõudsid maakondlikel aineolümpiaadidel esikolmikusse:

Joosep Laagemann – bioloogias (I koht), matemaatikas (I koht), füüsikas (I koht), keemias (I koht) ja geograafias (I koht)
Laura-Lisanna Nurmsalu – lingvistikas (I koht), bioloogias (I-II koht), ajaloos (II koht), füüsikas (III koht)
Hubert Luste – emakeeles (I koht), ajaloos (I koht), füüsikas (II koht), geograafias (III koht)
Kertu Ševerev – füüsikas (I koht), keemias (I koht), matemaatikas (II koht), bioloogias (III-IV koht)
Mariette Villems – bioloogias (II koht), emakeeles (II koht), saksa keeles (III koht)
Susanna Aleshina – vene keeles (I koht), ajaloos (I koht)
Miia Reet Raabe – saksa keeles (II koht), bioloogias (III koht)
Sandra Loo – bioloogias (I koht)
Hanna Katariina Miller – bioloogias (I-II koht)
Henry Nurmine – keemias (II koht)
Sandra Tänna – bioloogias (III-IV koht)
Heidi Krik – majanduses (II koht)
Emil Hans Tappendorff – saksa keeles (I koht)
Rauno Zõbin – ajaloos (III koht)
Henri Perillus – geograafias (II koht)
Sergo Miljan – majanduses (I koht)
Laura Õige – ajaloos (III koht)

Õpilaste juhendajateks on olnud: Mariliis Aren (geograafia), Averonika Beekmann (emakeel, kirjandus ja lingvistika); Leelo Kivirand (saksa keel), Ethel Koit (matemaatika), Eda Koskor (bioloogia), Rutt Olesk (keemia), Aave Päeva (ajalugu ja majandus), Ants Pärna (füüsika), Vahur Salom (matemaatika), Aet Sarv (inglise keel), Anne-Ly Seljama (ajalugu), Elve Laasmaa (vene keeles).

Suured kiidusõnad kõikidele tublidele õpilastele ning tänusõnad nende õpetajatele!