Прием

Õpilase meelespeaTüri Ühisgümnaasiumi õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
 • suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
 • on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
 • jälgib järjepidevalt Stuudiumi sissekandeid ja teateid;
 • järgib järjepidevalt kooli ametlikku infokanali Stuudiumi sissekandeid ja teateid;
 • kannab kaasas kooli õpilaspiletit;
 • ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
 • kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid (nutiseadmeid vaid õpetaja korraldusel) ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
 • peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
 • märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
 • on salliv, toetav ja abivalmis;
 • teeb koostööd ja osaleb aktiivselt koolielus;
 • riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
 • suhtub heaperemehelikult kooli varasse;
 • käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;
 • hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast;
 • järgib ohutusnõudeid.

Türi Ühisgümnaasiumi õpilane:

 • esindab ennast ja oma kooli väärikalt;
 • suhtub õpikohustustesse vastutustundega, osaleb tundides aktiivselt ning õpib vastavalt võimetele;
 • on kohusetundlik ning peab kinni kokkulepetest ja tähtaegadest;
 • jälgib järjepidevalt Stuudiumi sissekandeid ja teateid;
 • järgib järjepidevalt kooli ametlikku infokanali Stuudiumi sissekandeid ja teateid;
 • kannab kaasas kooli õpilaspiletit;
 • ei hiline tundidesse ega puudu põhjuseta;
 • kasutab tunnis ainult õppetööks vajalikke vahendeid (nutiseadmeid vaid õpetaja korraldusel) ning lülitab mobiiltelefoni ning muud auditiivsed ja visuaalsed tehnilised vahendid välja enne tunni algust;
 • peab meeles, et kooli esindamine olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel on iga õpilase jaoks privileeg;
 • märkab ja tunnustab koolipere liikmete saavutusi, on toetav ja abivalmis kaaslane;
 • on salliv, toetav ja abivalmis;
 • teeb koostööd ja osaleb aktiivselt koolielus;
 • riietub korrektselt ja sobivalt, pidulikel üritustel (aktused, eksamid jne) kannab kohast riietust;
 • suhtub heaperemehelikult kooli varasse;
 • käitub terviseteadlikult, ei kasuta joovastavaid, psühhotroopseid aineid, tubakatooteid ning  e-sigarette;
 • hoidub vaimsest ja füüsilisest vägivallast;
 • järgib ohutusnõudeid.