Väikese Printsi Preemia


Väike Prints

 9. aprillil 2019 loodi Järvamaa Kogukonnafondi sihtkapital Väikese Printsi stipendiumi maksmiseks. Stipendium määratakse Türi Ühisgümnaasiumi õpilas(t)ele, kes on oma tegemistes silmapaistvalt järginud kooli väärtusi. Kandidaate stipendiumile saavad esitada Türi Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Väikese Printsi preemia antakse üle kooli kevadisel tänuõhtul.
Sihtkapitali asutaja on Türi Ühisgümnaasium, kes soovib jäädvustada oma asutaja ning esimese direktori Ellu Rusi mälestust ja rõhutada väärtuspõhise hariduse olulisust.

Annetusi saab teha: SA Järvamaa Kogukonnafond, EE642200221023628002, märgusõna „Väike prints“.

Laureaadid

2021/2022
Kai-Melli Kapten
Anneli Krais
Reio Treve

2020/2021
Tuuli Oja
Johannes Martin Saar

2019/2020
Kristin Tommula
Villu Sisask

2018/2019
Daily Raudsepp
Liisa Mikola

 

Väike Prints

 9. aprillil 2019 loodi Järvamaa Kogukonnafondi sihtkapital Väikese Printsi stipendiumi maksmiseks. Stipendium määratakse Türi Ühisgümnaasiumi õpilas(t)ele, kes on oma tegemistes silmapaistvalt järginud kooli väärtusi. Kandidaate stipendiumile saavad esitada Türi Ühisgümnaasiumi õpilased ja õpetajad. Väikese Printsi preemia antakse üle kooli kevadisel tänuõhtul.
Sihtkapitali asutaja on Türi Ühisgümnaasium, kes soovib jäädvustada oma asutaja ning esimese direktori Ellu Rusi mälestust ja rõhutada väärtuspõhise hariduse olulisust.

Annetusi saab teha: SA Järvamaa Kogukonnafond, EE642200221023628002, märgusõna „Väike prints“.

Laureaadid

2021/2022
Kai-Melli Kapten
Anneli Krais
Reio Treve

2020/2021
Tuuli Oja
Johannes Martin Saar

2019/2020
Kristin Tommula
Villu Sisask

2018/2019
Daily Raudsepp
Liisa Mikola