Uudised

Türi valla haridustöötaja 2021 06. oktoober TÜG


Tiitli Türi valla haridustöötaja 2021 pälvis meie kooli haridustehnoloog Leelia Karu. Preemia anti üle 5. oktoobril Türi valla haridustöötajate tänuõhtul.

Kolleegid iseloomustavad teda nii:

Distantsõpe pani proovile õpetajate digioskused, võime orienteeruda erinevate keskkondade nii paljudes võimalustes, valmisoleku seni tundmata programme katsetada ja oskuse langetada õpilaste, iseenda ja oma aine jaoks õigeid valikuid. See oli tõeline väljakutse.

Türi Ühisgümnaasiumi õpetajad ei olnud selles väljakutses üksi, nende kõrval seisis kindla toena meie tubli haridustehnoloog Leelia, tänu kellele oli koolipere üleminek distantsõppele sujuv ja igapäevast tuge pakkuv. Leelia tegi ise põhjalikku tööd erinevate digiprogrammide „hingeelu“ uurimisel, koostas kolleegidele selged ja ülevaatlikud juhendid ja pakkus probleemide korral asjalikke lahendusi. Pärast esimest digiõppe perioodi korraldas ta õpetajatele mitmeid koolitusi ja pakkus individuaalseid konsultatsioone, et me kõik oleksime veelgi paremini valmis järgmisteks „katsumusteks“. Koolis digiõppest kokkuvõtteid tehes ei olnud kolleegid kitsid kiidu- ja tänusõnadega Leelia aadressil.

Hindmatu on Leelia panus ka gümnaasiumi ühe lõpueksami, uurimistööde ja praktiliste tööde, korraldamisse. Uurimistööde juhendi ühe koostajana, paljude õpilaste juhendajana ja retsensendina on ta olnud äärmiselt põhjalik ja asjatundlik. Lisaks on ta alati leidnud aega kolleegidele praktiliste näpunäidete andmiseks.

Väliselt tagasihoidlikku, aga tegelikult hakkajat, tasakaalukat ja väga kohusetundlikku Leeliat jätkub igasse kooli arendus- ja mainevaldkonda: ta on kogemustega informaatikaõpetaja, kooli kodulehe administraator, koolisiseste interneti-põhiste küsitluste ja nende analüüside koostaja, rahvusvahelise Erasmus-projekti meeskonnaliige, õppenõukogu sekretär, juhtkonna liige, kooliürituste asendamatu taustajõud ja aktiivne osaleja, suurepärane kolleeg ja kadestamisväärselt hea meeskonnamängija!

Palju õnne!

Tiitli Türi valla haridustöötaja 2021 pälvis meie kooli haridustehnoloog Leelia Karu. Preemia anti üle 5. oktoobril Türi valla haridustöötajate tänuõhtul.

Kolleegid iseloomustavad teda nii:

Distantsõpe pani proovile õpetajate digioskused, võime orienteeruda erinevate keskkondade nii paljudes võimalustes, valmisoleku seni tundmata programme katsetada ja oskuse langetada õpilaste, iseenda ja oma aine jaoks õigeid valikuid. See oli tõeline väljakutse.

Türi Ühisgümnaasiumi õpetajad ei olnud selles väljakutses üksi, nende kõrval seisis kindla toena meie tubli haridustehnoloog Leelia, tänu kellele oli koolipere üleminek distantsõppele sujuv ja igapäevast tuge pakkuv. Leelia tegi ise põhjalikku tööd erinevate digiprogrammide „hingeelu“ uurimisel, koostas kolleegidele selged ja ülevaatlikud juhendid ja pakkus probleemide korral asjalikke lahendusi. Pärast esimest digiõppe perioodi korraldas ta õpetajatele mitmeid koolitusi ja pakkus individuaalseid konsultatsioone, et me kõik oleksime veelgi paremini valmis järgmisteks „katsumusteks“. Koolis digiõppest kokkuvõtteid tehes ei olnud kolleegid kitsid kiidu- ja tänusõnadega Leelia aadressil.

Hindmatu on Leelia panus ka gümnaasiumi ühe lõpueksami, uurimistööde ja praktiliste tööde, korraldamisse. Uurimistööde juhendi ühe koostajana, paljude õpilaste juhendajana ja retsensendina on ta olnud äärmiselt põhjalik ja asjatundlik. Lisaks on ta alati leidnud aega kolleegidele praktiliste näpunäidete andmiseks.

Väliselt tagasihoidlikku, aga tegelikult hakkajat, tasakaalukat ja väga kohusetundlikku Leeliat jätkub igasse kooli arendus- ja mainevaldkonda: ta on kogemustega informaatikaõpetaja, kooli kodulehe administraator, koolisiseste interneti-põhiste küsitluste ja nende analüüside koostaja, rahvusvahelise Erasmus-projekti meeskonnaliige, õppenõukogu sekretär, juhtkonna liige, kooliürituste asendamatu taustajõud ja aktiivne osaleja, suurepärane kolleeg ja kadestamisväärselt hea meeskonnamängija!

Palju õnne!