Uudised

Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitel tuli taas meie kooli 28. august TÜG


22. augustil toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas uue õppeaasta avaaktus, kus tunnustati Järvamaa haridusvaldkonna parimaid. Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitlile olid meie koolist nomineeritud kaks õpetajat - Anne-Ly Seljama ja Mariliis Aren. Uhkusega võime öelda, et ka sel aastal kuulutati maakonna gümnaasiumiõpetaja laureaadiks meie kooli õpetaja! Palju, õpetaja Anne-Ly!

Õpetaja Anne-Ly poolt õpetatavate ainete valdkond on lai: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimgeograafia, uurimistöö alused, religiooniõpetus ning valikkursusena filosoofia. Tema tunnid on alati põhjalikult ettevalmistatud. Ta otsib aktiivselt lisamaterjali, et pakkuda noortele sisutihedaid ja vaheldusrikkaid tunde. Tema tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid. Ta innustab õpilasi kaasa mõtlema ja rääkima ning ta annab neile võimaluse avaldada oma arvamust. Õpetaja Anne-Ly peab oluliseks töökust, valmisolekut pingutada ja anda endast alati parim.

Õpetaja Mariliisi poolt õpetatavad ained on geograafia ja geoinformaatika. Neid aineid omavahel lõimides ja reaalse eluga seostades on tema tunnid sisukad ning vaheldusrikkad. Ta katsetab erinevaid metoodikaid teadmiste edasiandmisel. Ta suunab õpilasi kriitiliselt ja loovalt mõtlema, argumenteerima, järeldama, seoseid looma, meeskonnas töötama - kõik ikka selleks, et nad oma elus hästi hakkama saaksid. Õpetaja Mariliisi jaoks on oluline, et õpilane suudab enda tegevust ja õppimist reflekteerida.

Aitäh teile ning jõudu-jaksu edaspidiseks!

22. augustil toimus Paide Muusika- ja Teatrimajas uue õppeaasta avaaktus, kus tunnustati Järvamaa haridusvaldkonna parimaid. Aasta gümnaasiumiõpetaja tiitlile olid meie koolist nomineeritud kaks õpetajat - Anne-Ly Seljama ja Mariliis Aren. Uhkusega võime öelda, et ka sel aastal kuulutati maakonna gümnaasiumiõpetaja laureaadiks meie kooli õpetaja! Palju, õpetaja Anne-Ly!

Õpetaja Anne-Ly poolt õpetatavate ainete valdkond on lai: ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimgeograafia, uurimistöö alused, religiooniõpetus ning valikkursusena filosoofia. Tema tunnid on alati põhjalikult ettevalmistatud. Ta otsib aktiivselt lisamaterjali, et pakkuda noortele sisutihedaid ja vaheldusrikkaid tunde. Tema tundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid ja digivahendeid. Ta innustab õpilasi kaasa mõtlema ja rääkima ning ta annab neile võimaluse avaldada oma arvamust. Õpetaja Anne-Ly peab oluliseks töökust, valmisolekut pingutada ja anda endast alati parim.

Õpetaja Mariliisi poolt õpetatavad ained on geograafia ja geoinformaatika. Neid aineid omavahel lõimides ja reaalse eluga seostades on tema tunnid sisukad ning vaheldusrikkad. Ta katsetab erinevaid metoodikaid teadmiste edasiandmisel. Ta suunab õpilasi kriitiliselt ja loovalt mõtlema, argumenteerima, järeldama, seoseid looma, meeskonnas töötama - kõik ikka selleks, et nad oma elus hästi hakkama saaksid. Õpetaja Mariliisi jaoks on oluline, et õpilane suudab enda tegevust ja õppimist reflekteerida.

Aitäh teile ning jõudu-jaksu edaspidiseks!