Uudised

Õppeaasta algas vägevalt 22. september TÜG


TÜG-i traditsiooniline looduslaager on viimastel aastatel toimunud veidi teises võtmes... ja seda eriti just sellel aastal. Erinevad klassid, erinev teema. Septembri teisel nädalal toimus meie värsketele gümnasistidele mõeldud laager Metsajõe Puhkemajas, kus läbi praktiliste tegevuste õpiti üksteist paremini tundma.

10ndate klasside laagri peateemaks oli kalandus. Meie noori külastasid põnevad kalamehed, kes andsid ülevaate kala kasvatamisest, selle väärindamisest, seadusandlusest, püügiviisidest ja erinevatest kalasöötadest. Päevaplaanid ja olulised teemad aitas paika panna kalagiid Jarko Jaadla. Laagrit alustas looduskasutuse spetsialist Olavi Randver, kes andis põhjaliku ülevaate kalapüügiõigusest ja –seadusest. Plaanis oli ka kalaväärindamise õpituba, mis kahjuks kasina saagi tõttu olemata jäi.

Kui 10ndikud kala püüdsid, toimetasid 11ndikud meedia kallal.

Meedialaagris uuriti, mis on meedia ning ajakirjanduse erinevus ja mida tähendab tavapärase kirjaoskuse kõrval meediakirjaoskus. Laagri esimene külaline oli Eesti suurima tiraažiga päevalehe, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes rääkis ja näitas erinevate graafikute toel, kuidas paberlehe osakaal uudistelugejate seas väheneb ning digitellimuste arv kasvab. Lisaks Šmutovile külastas laagrit meediatudeng Mihkel Uiboleht, kes andis infot valeuudistest ja telemeedia manipulatsioonist.

Loengutele järgnevalt pidid noored ise välja nuputama mõned valeuudised ning looma videoklippe, läbi mille tuli reklaamida oma kooli. Põnevust jagus laagris veelgi – 11ndikel tuli kehastada ennast detektiivideks, kes määrasid luude järgi ära inimeste soo ja vanuse. Mari Tõrva eestvedamisel kujunes noortes arusaam, mida tähendab olla arheoloog. Nii tuligi verinoortel arheoloogididel osaleda ka “päris väljakaevamistel”.

„Ole ettevõtlik. Julge järgida oma südant ja sisetunnet. Otsusta – mis vajaks kiiret tegutsemist ja võta härjal sarvist.“ Need Steve Jobs´i sõnad iseloomustavad 12ndate klasside tegevusi laagris. Tüügimise ja õpetajate päeva planeerimine, sündmusplaani väljatöötamine ja töötukassa töötoad aitasid abiturientidel väljendada oma ettevõtlikkust. Aili Avi jagas oma kogemusi suurürituste korraldajana ja läbiviijana ning jagas häid nippe, kuidas edukalt sündmusi planeerida.

Õhtu oli sisustatud pallimängude, orienteerumise ja  pärimustantsuga. Õpetaja Kaarel Kallas oli planeerinud meile vinge öise orienteerumise, millest võtsid osa ka õpetajad. Pealampide ja laagripaiga kaardi saatel jõudsid õpetajad finišisse teisena. Uhke hõbedane aukoht teeb silmad ette nii mõnelegi noorele! :)

Aitäh laagri korraldajatele ja läbiviijatele!

 

 

TÜG-i traditsiooniline looduslaager on viimastel aastatel toimunud veidi teises võtmes... ja seda eriti just sellel aastal. Erinevad klassid, erinev teema. Septembri teisel nädalal toimus meie värsketele gümnasistidele mõeldud laager Metsajõe Puhkemajas, kus läbi praktiliste tegevuste õpiti üksteist paremini tundma.

10ndate klasside laagri peateemaks oli kalandus. Meie noori külastasid põnevad kalamehed, kes andsid ülevaate kala kasvatamisest, selle väärindamisest, seadusandlusest, püügiviisidest ja erinevatest kalasöötadest. Päevaplaanid ja olulised teemad aitas paika panna kalagiid Jarko Jaadla. Laagrit alustas looduskasutuse spetsialist Olavi Randver, kes andis põhjaliku ülevaate kalapüügiõigusest ja –seadusest. Plaanis oli ka kalaväärindamise õpituba, mis kahjuks kasina saagi tõttu olemata jäi.

Kui 10ndikud kala püüdsid, toimetasid 11ndikud meedia kallal.

Meedialaagris uuriti, mis on meedia ning ajakirjanduse erinevus ja mida tähendab tavapärase kirjaoskuse kõrval meediakirjaoskus. Laagri esimene külaline oli Eesti suurima tiraažiga päevalehe, Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes rääkis ja näitas erinevate graafikute toel, kuidas paberlehe osakaal uudistelugejate seas väheneb ning digitellimuste arv kasvab. Lisaks Šmutovile külastas laagrit meediatudeng Mihkel Uiboleht, kes andis infot valeuudistest ja telemeedia manipulatsioonist.

Loengutele järgnevalt pidid noored ise välja nuputama mõned valeuudised ning looma videoklippe, läbi mille tuli reklaamida oma kooli. Põnevust jagus laagris veelgi – 11ndikel tuli kehastada ennast detektiivideks, kes määrasid luude järgi ära inimeste soo ja vanuse. Mari Tõrva eestvedamisel kujunes noortes arusaam, mida tähendab olla arheoloog. Nii tuligi verinoortel arheoloogididel osaleda ka “päris väljakaevamistel”.

„Ole ettevõtlik. Julge järgida oma südant ja sisetunnet. Otsusta – mis vajaks kiiret tegutsemist ja võta härjal sarvist.“ Need Steve Jobs´i sõnad iseloomustavad 12ndate klasside tegevusi laagris. Tüügimise ja õpetajate päeva planeerimine, sündmusplaani väljatöötamine ja töötukassa töötoad aitasid abiturientidel väljendada oma ettevõtlikkust. Aili Avi jagas oma kogemusi suurürituste korraldajana ja läbiviijana ning jagas häid nippe, kuidas edukalt sündmusi planeerida.

Õhtu oli sisustatud pallimängude, orienteerumise ja  pärimustantsuga. Õpetaja Kaarel Kallas oli planeerinud meile vinge öise orienteerumise, millest võtsid osa ka õpetajad. Pealampide ja laagripaiga kaardi saatel jõudsid õpetajad finišisse teisena. Uhke hõbedane aukoht teeb silmad ette nii mõnelegi noorele! :)

Aitäh laagri korraldajatele ja läbiviijatele!