Uudised

TÜG soovib korrastada koolihoone ja Tolli tänava vahel oleva maa-ala 31. oktoober TÜG


Türi Ühisgümnaasiumil on soov ja eesmärk korrastada koolihoone ja Tolli tn. vahel olev maa-ala. Tugevate tuulte ja heitlike ilmastikuoludega kaasneb paraku alati ka puude langemine ja pidev koristamine. Olukord on muutunud üsnagi ohtlikuks nii jalgsi kui autoga liiklejatele. Samuti on tänaseks amortiseerunud tänavavalgustuse kaabel ja valgustid kustunud.

Nimetatud alal on vajalik:

  • maha võtta haiged ja vanad kuused,
  • korrastada jalakäijate tee,
  • uuendada ja korrastada valgustus,
  • rajada koolimaja peasissekäigu juurde haljasala.

Kooli lõpetavad lendudel on traditsiooniks saanud istutada igal kevadel puu (n. õunapuu, pirn, leht või okaspuu) kooli ja Tolli tänava vahelisele alale. Peale vanade ja ohtlike puude eemaldamist on võimalik hakata kavandama ka pikema perspektiiviga uute puude istutamist.

Kooli peasissekäigu juurde soovime rajada kaunilt kujundatud haljasala, kuhu oleme planeerinud istutada rododendronid ja püsikud, rajada kõnnitee, paigaldada valgustuse ja istumispingid. Selle tegemiseks on kool saamas 2023. aastaks toetust Türi Rotary klubilt ja piirkondlikust Rotary toetusfondist. Toetus andmine keskendub keskkonnakaitse/hoiu toetamisele ning meid ümbritseva looduse väärtustamisele.

Kool soovib koostöös vallaga (Türi Haldusega) korrastada Türi linna Lokuta poolses asuvas piirkonnas roheala ja ümbrus nii, et ka siinse piirkonna elanikel oleks võimalust nautida silmailu ja veeta looduslikult kaunis ümbruses oma vaba aega. Siinpoolses linnaosas ei ole kohalikule kogukonnale rajatud märkimisväärselt alasid, kus oleks meeldiv ja mõnus oma aega veeta ning neil tuleb selleks liikunud linna teises osas asuvatesse parkidesse ja tehisjärve äärde.

Selleks aga, et uuele ruumi teha, tuleb maha võtta osa Tolli metsa servas asuvatest kuuskedest. Puud ise on juba vanad, osadel on üraskikahjustus, mis järjest levib ja seetõttu pole mõistlik raiega enam viivitada. Kohe peale kuuskede raiet saame selgeks, kuhu tulevad uued teerajad ja kuidas hakkab olema valgustus. Hinnanguliselt tuleb raiuda ca 50 puud. Kindlasti avaldab raie positiivset mõju hoone konstruktsioonidele, praegu on maja läänekülg vastu metsa, õhk ei liigu ja on niiske. 

 

Türi Ühisgümnaasiumil on soov ja eesmärk korrastada koolihoone ja Tolli tn. vahel olev maa-ala. Tugevate tuulte ja heitlike ilmastikuoludega kaasneb paraku alati ka puude langemine ja pidev koristamine. Olukord on muutunud üsnagi ohtlikuks nii jalgsi kui autoga liiklejatele. Samuti on tänaseks amortiseerunud tänavavalgustuse kaabel ja valgustid kustunud.

Nimetatud alal on vajalik:

  • maha võtta haiged ja vanad kuused,
  • korrastada jalakäijate tee,
  • uuendada ja korrastada valgustus,
  • rajada koolimaja peasissekäigu juurde haljasala.

Kooli lõpetavad lendudel on traditsiooniks saanud istutada igal kevadel puu (n. õunapuu, pirn, leht või okaspuu) kooli ja Tolli tänava vahelisele alale. Peale vanade ja ohtlike puude eemaldamist on võimalik hakata kavandama ka pikema perspektiiviga uute puude istutamist.

Kooli peasissekäigu juurde soovime rajada kaunilt kujundatud haljasala, kuhu oleme planeerinud istutada rododendronid ja püsikud, rajada kõnnitee, paigaldada valgustuse ja istumispingid. Selle tegemiseks on kool saamas 2023. aastaks toetust Türi Rotary klubilt ja piirkondlikust Rotary toetusfondist. Toetus andmine keskendub keskkonnakaitse/hoiu toetamisele ning meid ümbritseva looduse väärtustamisele.

Kool soovib koostöös vallaga (Türi Haldusega) korrastada Türi linna Lokuta poolses asuvas piirkonnas roheala ja ümbrus nii, et ka siinse piirkonna elanikel oleks võimalust nautida silmailu ja veeta looduslikult kaunis ümbruses oma vaba aega. Siinpoolses linnaosas ei ole kohalikule kogukonnale rajatud märkimisväärselt alasid, kus oleks meeldiv ja mõnus oma aega veeta ning neil tuleb selleks liikunud linna teises osas asuvatesse parkidesse ja tehisjärve äärde.

Selleks aga, et uuele ruumi teha, tuleb maha võtta osa Tolli metsa servas asuvatest kuuskedest. Puud ise on juba vanad, osadel on üraskikahjustus, mis järjest levib ja seetõttu pole mõistlik raiega enam viivitada. Kohe peale kuuskede raiet saame selgeks, kuhu tulevad uued teerajad ja kuidas hakkab olema valgustus. Hinnanguliselt tuleb raiuda ca 50 puud. Kindlasti avaldab raie positiivset mõju hoone konstruktsioonidele, praegu on maja läänekülg vastu metsa, õhk ei liigu ja on niiske.