Oluline

Sisseastumisdokumentide vastuvõtt 11. juuni leelia


Dokumente võtame vastu kooli raamatukogus I korrusel 21.-22. juunil; 28. juunil; 1.-2. juulil kell 9.00-15.00 või 29.-30. juunil kell 9.00-17.00.

Palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;

  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;

  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);

  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee 

 

Dokumente võtame vastu kooli raamatukogus I korrusel 21.-22. juunil; 28. juunil; 1.-2. juulil kell 9.00-15.00 või 29.-30. juunil kell 9.00-17.00.

Palume kaasa võtta:

  • isikut tõendav dokument;

  • põhikooli lõputunnistuse ametlikult kinnitatud koopia koos hinnetelehega;

  • lapsevanema avaldus (võimalus täita ka kohapeal);

  • lapsevanema dokument (või selle koopia);

Koopiaid dokumentidest on võimalik teha ka koolis.

Palume saata õpilaspileti jaoks digitaalne foto aadressile  opilaspilet@tyriyg.tyri.ee