Oluline

Sisseastumisinfo 2022 27. oktoober TÜG


Meie kool on ühinenud gümnaasiumitesse kandideerimise ühiskatsetega, mis toimuvad 22. aprillil 2022.a.  Ühiskatseid tehes saad korraga kandideerida mitmesse gümnaasiumisse, kuhu oled oma soovist teada andnud. Uuri koolide kodulehekülgi!

Türi Ühisgümnaasium arvestab kandideerijate pingerea koostamisel 9. klassi õpitulemusi, vestluse ja ühiskatsetel sooritatud eesti keele ja matemaatika testi tulemusi.

Tähtsad kuupäevad TÜGi kandideerimisel:

 • 14.-24.03 Üks päev TÜGis  - võimalus tutvuda koolieluga. Registreerimine (nii koolide kaupa kui ka üksikhuvilistele): maili.roosme@tyriyg.tyri.ee;
 • 20.03 TÜGi kandideerimise tähtaeg. Saada enne 20.03 e-posti aadressile kool@tyriyg.tyri.ee oma 9. kl hinneteleht ja järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, meiliaadress ja põhikool, kus planeerid ühiskatseid teha.
 • 4.04 TÜG vestlustele registreerimise algus, lingi saadab kool e-kirjaga.
 • 11.-19.04 Võimalus teha ühiskatsete harjutusteste (info saadab testide korraldaja).
 • 22.04 Põhikoolides ühiskatsed kõikidele gümnaasiumitesse kandideerijatele.
 • 26.-29.04 Sisseastumisvestlused TÜGis eelregistreeritud ajakava alusel.
 • 15.05 TÜG saadab kandidaadile otsuse.
 • 30.05 Õpilane kinnitab TÜGi õppima asumist.

Lisainfo maili.roosme@tyriyg.tyri.ee

Meie kool on ühinenud gümnaasiumitesse kandideerimise ühiskatsetega, mis toimuvad 22. aprillil 2022.a.  Ühiskatseid tehes saad korraga kandideerida mitmesse gümnaasiumisse, kuhu oled oma soovist teada andnud. Uuri koolide kodulehekülgi!

Türi Ühisgümnaasium arvestab kandideerijate pingerea koostamisel 9. klassi õpitulemusi, vestluse ja ühiskatsetel sooritatud eesti keele ja matemaatika testi tulemusi.

Tähtsad kuupäevad TÜGi kandideerimisel:

 • 14.-24.03 Üks päev TÜGis  - võimalus tutvuda koolieluga. Registreerimine (nii koolide kaupa kui ka üksikhuvilistele): maili.roosme@tyriyg.tyri.ee;
 • 20.03 TÜGi kandideerimise tähtaeg. Saada enne 20.03 e-posti aadressile kool@tyriyg.tyri.ee oma 9. kl hinneteleht ja järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, meiliaadress ja põhikool, kus planeerid ühiskatseid teha.
 • 4.04 TÜG vestlustele registreerimise algus, lingi saadab kool e-kirjaga.
 • 11.-19.04 Võimalus teha ühiskatsete harjutusteste (info saadab testide korraldaja).
 • 22.04 Põhikoolides ühiskatsed kõikidele gümnaasiumitesse kandideerijatele.
 • 26.-29.04 Sisseastumisvestlused TÜGis eelregistreeritud ajakava alusel.
 • 15.05 TÜG saadab kandidaadile otsuse.
 • 30.05 Õpilane kinnitab TÜGi õppima asumist.

Lisainfo maili.roosme@tyriyg.tyri.ee