Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogu  2023/2024. õppeaasta tööplaan

25. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

11. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

19. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

29. august- õppeaasta lõpetamine, 2023/24 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus,  üldtööplaani kinnitamine

 

Õppenõukogu  2023/2024. õppeaasta tööplaan

25. jaanuar- ülevaade I pa õppeedukusest, kursuse hinnetest

11. juuni- 10. ja 11. klasside lõpetamine, tunnustamine, abiturientide õppetegevuse ülevaade

19. juuni- gümnaasiumi lõpetamine, õppevõlgnevuste analüüs

29. august- õppeaasta lõpetamine, 2023/24 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus,  üldtööplaani kinnitamine