Meie koolist

Kooli tutvustusTüri Ühisgümnaasium

avas 1. septembril 2011. aastal  oma uksed 201 gümnasistile ja 30 õpetajale. Meie kool asub looduskaunis kohas, pakub lisaks kolmele huvitavale ja kaasaegsele õppesuunale ning sõbralikule ja rahulikule õhkkonnale suurepäraseid sportimis- ja huvitegevusega tegelemise võimalusi. Türi vald tasub meie õpilaste transpordikulud ning korraldab vajadusel õpilaste majutust. Meie õpilastele on koolilõuna ja hommikupuder tasuta.

MEIE ÕPILASED ÜTLEVAD, ET MEIL ON:

• mõistvad, sõbralikud , vastutulelikud, head õpetajad
• vaikne ja rahulik keskkond, sõbralikud kaaslased
• head tingimused õppimiseks
• silmapaistvad tulemused maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel
• huvitavad õppevormid ( Tartu Ülikooli õpikojad füüsikas, keemias ja bioloogias; õppekäigud; keskkonnalaager;  põnevad  külalised jne)
• palju erinevaid valikaineid
• põnev huvitegevus ( segarahvatantsurühmad, noortekoor, vokaalansambel, solistid; kunstnikud)
• omanäolised üritused
• ülihead sportimisvõimalused
• kooliraadio
• maitsev koolitoit, mõnus kohvik
• suur ja ilus maja
• värske õhk ja mets

Uuest algavast õppeaastast muutub Türi Ühisgümnaasiumi õppekava. Alates 2024/2025 õa-st ei pea 10. klassi tulev noor valima endale kindlat suunda, mille järgi kolm aastat õppida. Selle asemel on noorel võimalus saada osa erinevatest kursustest ning suurem valikuvabadus rajada just talle sobiv õpitee. Kooli tulles on õpilasel aega sisseelamiseks, ja harjumiseks uues süsteemis, õppemahtude, õpetajate ning kaasõpilastega ja alles II poolaastal teeb ta moodulitest oma esimese valiku. Oma valikut ja suunda saab õpilane vahetada igal poolaastal, ainult 12. klassi viimane poolaasta ei toimu moodulite valikut, sest siis on algamas valmistumine  ja  keskendumine kooli lõpetamiseks. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane positiivselt läbima 96 kursust. Nendest 65 kursust on õpilastele riiklikult ette kirjutatud ehk need kursused on kõikides gümnaasiumites kohustuslikud ning samad. Sinna kuuluvad põhiained (näiteks eesti keel, kirjandus, matemaatika, võõrkeeled, ajalugu, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia jne) ning uuest sügisest ka riigikaitseõpetus. Selleks, et põhiainetes saaks õpilane veelgi põhjalikumad teadmised, on TÜG lisanud 7 kursust osadele põhiainetele juurde (A-keel, B-keel, kirjandus, liikumisõpetus, matemaatika, informaatika). 

24 kursust ehk 25% kogu kursuste arvust, saab noor endale ise valida. 18 kursust valib 10. klassi tulev õpilane moodulitena. Igal poolaastal on võimalus valida kolme mooduli vahel. Moodulitesse on paigutatud kursuseid, mis annavad võimaluse süveneda kunstimaailma, süveneda rohkem humanitaar- või reaalvaldkonda. Kõikides moodulites on ka kursuseid, mis valmistavad noort ette edasiseks eluks ja annab laiapõhjalisemad teadmised majandusest, psühholoogiast, juriidikast, karjääriõpetusest, avalikust esinemisest ja väitlusest. 24 kursusest 6 on minimaalselt valikkursused. Valikkursuste nimekirjas on 20 ja rohkem erinevat kursust. Populaarsemad valikkursused on kokandus ja keemia, keraamika, sport, puutöö, lastehoid, tervishoid.  

Vaata meie tegemisi ka Facebookis (märksõna ikka "Türi Ühisgümnaasium")

Meie koolist annavad lühiülevaate järgmised videod:

Valikainetest ja mittestatsionaarsest õppest räägivad teile meie kooli õpilased SIIN
 

TÜG teeb kõvasti sporti! Vaata, mis võimalusi meie õpilastele pakutakse SIIT
 

ETTEVÕTLIKKUSE ja LOOVUSE uks on teile avanenud! Astuge sisse ja vaadake, mida põnevat räägivad teile meie kooli ettevõtlikkusest välismaised külalised. LINK VIDEOLE
 

Arukusest ja julgusest räägib teile meie endine õppealajuhataja Maili Roosme SIIN
 

Vaba-aja sisustamise võimalustest räägib kooli õpilasesindus SIIN
 

Ja kui soovite vaadata, millised on meie kooli vahvad ja tegusad õpetajad, siis olge valmis üheks korralikuks naeruteraapiaks! LINK VIDEOLE

 

 

Türi Ühisgümnaasium

avas 1. septembril 2011. aastal  oma uksed 201 gümnasistile ja 30 õpetajale. Meie kool asub looduskaunis kohas, pakub lisaks kolmele huvitavale ja kaasaegsele õppesuunale ning sõbralikule ja rahulikule õhkkonnale suurepäraseid sportimis- ja huvitegevusega tegelemise võimalusi. Türi vald tasub meie õpilaste transpordikulud ning korraldab vajadusel õpilaste majutust. Meie õpilastele on koolilõuna ja hommikupuder tasuta.

MEIE ÕPILASED ÜTLEVAD, ET MEIL ON:

• mõistvad, sõbralikud , vastutulelikud, head õpetajad
• vaikne ja rahulik keskkond, sõbralikud kaaslased
• head tingimused õppimiseks
• silmapaistvad tulemused maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel, võistlustel ja konkurssidel
• huvitavad õppevormid ( Tartu Ülikooli õpikojad füüsikas, keemias ja bioloogias; õppekäigud; keskkonnalaager;  põnevad  külalised jne)
• palju erinevaid valikaineid
• põnev huvitegevus ( segarahvatantsurühmad, noortekoor, vokaalansambel, solistid; kunstnikud)
• omanäolised üritused
• ülihead sportimisvõimalused
• kooliraadio
• maitsev koolitoit, mõnus kohvik
• suur ja ilus maja
• värske õhk ja mets

Uuest algavast õppeaastast muutub Türi Ühisgümnaasiumi õppekava. Alates 2024/2025 õa-st ei pea 10. klassi tulev noor valima endale kindlat suunda, mille järgi kolm aastat õppida. Selle asemel on noorel võimalus saada osa erinevatest kursustest ning suurem valikuvabadus rajada just talle sobiv õpitee. Kooli tulles on õpilasel aega sisseelamiseks, ja harjumiseks uues süsteemis, õppemahtude, õpetajate ning kaasõpilastega ja alles II poolaastal teeb ta moodulitest oma esimese valiku. Oma valikut ja suunda saab õpilane vahetada igal poolaastal, ainult 12. klassi viimane poolaasta ei toimu moodulite valikut, sest siis on algamas valmistumine  ja  keskendumine kooli lõpetamiseks. 

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane positiivselt läbima 96 kursust. Nendest 65 kursust on õpilastele riiklikult ette kirjutatud ehk need kursused on kõikides gümnaasiumites kohustuslikud ning samad. Sinna kuuluvad põhiained (näiteks eesti keel, kirjandus, matemaatika, võõrkeeled, ajalugu, ühiskonnaõpetus, füüsika, keemia jne) ning uuest sügisest ka riigikaitseõpetus. Selleks, et põhiainetes saaks õpilane veelgi põhjalikumad teadmised, on TÜG lisanud 7 kursust osadele põhiainetele juurde (A-keel, B-keel, kirjandus, liikumisõpetus, matemaatika, informaatika). 

24 kursust ehk 25% kogu kursuste arvust, saab noor endale ise valida. 18 kursust valib 10. klassi tulev õpilane moodulitena. Igal poolaastal on võimalus valida kolme mooduli vahel. Moodulitesse on paigutatud kursuseid, mis annavad võimaluse süveneda kunstimaailma, süveneda rohkem humanitaar- või reaalvaldkonda. Kõikides moodulites on ka kursuseid, mis valmistavad noort ette edasiseks eluks ja annab laiapõhjalisemad teadmised majandusest, psühholoogiast, juriidikast, karjääriõpetusest, avalikust esinemisest ja väitlusest. 24 kursusest 6 on minimaalselt valikkursused. Valikkursuste nimekirjas on 20 ja rohkem erinevat kursust. Populaarsemad valikkursused on kokandus ja keemia, keraamika, sport, puutöö, lastehoid, tervishoid.  

Vaata meie tegemisi ka Facebookis (märksõna ikka "Türi Ühisgümnaasium")

Meie koolist annavad lühiülevaate järgmised videod:

Valikainetest ja mittestatsionaarsest õppest räägivad teile meie kooli õpilased SIIN
 

TÜG teeb kõvasti sporti! Vaata, mis võimalusi meie õpilastele pakutakse SIIT
 

ETTEVÕTLIKKUSE ja LOOVUSE uks on teile avanenud! Astuge sisse ja vaadake, mida põnevat räägivad teile meie kooli ettevõtlikkusest välismaised külalised. LINK VIDEOLE
 

Arukusest ja julgusest räägib teile meie endine õppealajuhataja Maili Roosme SIIN
 

Vaba-aja sisustamise võimalustest räägib kooli õpilasesindus SIIN
 

Ja kui soovite vaadata, millised on meie kooli vahvad ja tegusad õpetajad, siis olge valmis üheks korralikuks naeruteraapiaks! LINK VIDEOLE